Start

„Obožavanje kamena je najstarija od svih religija.“ -Pouis

SKMBT_C55214100719350_0027i
”Klesar crnih planina” – atelje u Sutomoru

Contact – Exhibitions

MIJO MIJUŠKOVIĆ 
Vajar, rođen 1931. godine u Nikšiću, Crna Gora, gdje je u dužem vremenu stvorio bogat stvaralački opus i paralelno se bavio meteorologijom. Danas živi i stvara u Baru, Sutomore, podno obronaka planine Rumije.

KONTAKT ADRESA: Mijo Mijušković,  Suvi potok bb,
85000 Sutomore , Crna Gora
telefoni + 382 (0)30 373 493, mobil: + 382 (0)69 037 056

 

KLESAR CRNIH PLANINA