Izložbe

DOCU0014 MIJO - REGIONALNA slika1

Exhibitions
S
AMOSTALNE IZLOŽBE:

1964 – CETINJE (Plavi dvorac)
1964 – CETINJE (Umjetnička galerija)
1966 – NIKŠIĆ (Dom kulture)
1967 – DUBROVNIK (Umjetnička galerija)
1968 – HERCEG NOVI (Umjetnička galerija)
1969 – BUDVA – ULCINJ (zajedno sa Draganom Lubardom)
1970 – RIM (dva puta)
1971 – KOSTA SMERALDA (SARDINIJA, ITALIJA) (grupna)
1973 – ŠPAJER (NJEMAČKA) (zajedno sa N.Gvozednovićem)
1974 – BEOGRAD ( Galerija Kulturnog centra, zajedno sa D. Lubardom)
1976 – PIVA (Crnogorska elektrana)
1976 – TITOGRAD (Narodno pozorište)
1977 – BEOGRAD (Galerija Kulturnog centra)
1978 – PARIZ (Galerija L.I.C.E.I.)

1979 – KLERMON FERAN (FRANCUSKA) (Galerija salona „Overnja“)
1979 – LION (FRANCUSKA) (Galerija auditorijuma Moris Ravel)
1979 – NICA (FRANCUSKA) (Internacionalni festival knjige)
1979 – KAN (FRANCUSKA) (Galerija „Deo-Carde“)
1979 – MULEN (FRANCUSKA) (Galerija „Mario des Moulins“)
1979 – REMS (FRANCUSKA)
1980 – PARIZ (FRANCUSKA) (Galerija centra za kulturu SFRJ)
1990 – BOR (Susret balkanskih književnika)
1991 – NIKŠIĆ (Dvorac kralja Nikole)
1992 – BEOGRAD (Umjetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“)
1992 – PODGORICA (Galerija nesvrstanih)
1992 – BAR (Zavičajni muzej)
1993 – NOVI SAD (Velika galerija Kulturnog centra)
1994 – VRBAS (Centar za kulturu)
1994 – SUBOTICA (Likovni susreti)
1996 – BUDIMPEŠTA (MAĐARSKA) (Galerija Kulturnog centra)
1997 – BEOGRAD (Galerija Prirodnjačkog muzeja)
2003 – IGALO (Galerija Instituta ”Simo Milošević”)
2006 – PLUŽINE (Pjesnička riječ na izvoru Pive)
2008 – SUBOTICA  (Galerija Otvorenog univerziteta)
2008 – SOMBOR (Galerija „Blažo Kostić“)
2008 – NOVI SAD (Muzej savremene umjetnosti)
2008 – BEOGRAD (Etnografski muzej)
2008 – KOTOR (Likovna galerija)
2008 – BAR (Galerija „Velimir Leković“)
2013 – BEOGRAD (Nacionalna Galerija – Mijo Milutinu Milankoviću, „Zapisi u kamenu“)Mijo Milutinu Milankoviću 2013
2016 Crnogorski likovni salon Cetinje, Gran-pri Miju Mijuškoviću
ttp://www.cetinje.me/index.php/me/gradska-uprava/aktuelnosti/item/1183-38-crnogorski-likovni-salon-13-novembar-gran-pri-miju-mijuskovicu

2017 RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA – Narodni muzej Cetinje
”Od drveta do meteorita”
http://www.vijesti.me/caffe/umjetnost-iz-bica-prirode-950992

2021 BERLIN – SILENCE OF ETERNITI
https://www.foraplatform.com/exibi

DOCU0008 MIJO - 8 - PR -74.DvOje.br 1


VAŽNIJE KOLEKTIVNE IZLOŽBE:

1970 – BEOGRAD, RIM, BARI, ASEN, PARIZ, ZAGREB – Savremena umjetnost Crne Gore
1977 – MURSKA SOBOTA – Treći bijenale male plastike
1980 – ŠTUTGART, HAMBURG, MANHAJM, OSLO – Savremena umjetnost Crne Gore
1985 – MURSKA SOBOTA, LJUBLJANA, PIRAN – Sedmi jugoslovenski bijenale male plastike

Redovno izlaže na Salonu „13. novembar“ u Cetinju, kao i na godišnjim izložbama ULUCG, čiji je član.
2008 -LEKSAND, Švedska. Raskršča 2008
https://www.youtube.com/watch?v=LuQGCdk8S3U&list=UUhfVxa-M-5LVw6DdG6_gx1Q
2013 – LEKSAND, Švedska, Yugo ART, Bicefalous, 65 ex jugoslovenska umjetnika izlažu zajedno (Dado Đurić, V.Veličković, Lubarda, Stijović, Murtić, Prica, Karanović, Augustinčić, Palavičini)
https://www.youtube.com/watch?v=UDVaqhyhW1s&list=UUhfVxa-M-5LVw6DdG6_gx1Q
Panorama: http://360.io/XGg5Gr

NAGRADE:

  • Za skultpuru Salona „13. novembar“, Cetinje, 1968.
  • Prva nagrada Salona „13. Novembar“, Cetinje, 1977.
  • Nagrada za skulpturu na Bijenalu male plastike, Murska Sobota, 1977.
  • Nagrada nikšićkog Salona za skulpturu, Nikšić, 1980.
  • Medalja za skulpturu Salona „Des arts“, Šole, Francuska, 1989.

Dobitnik Trinaestojulske nagrade 1992. za likovne umjetnosti.

KLESAR CRNIH PLANINA